Regulamin sklepu online

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Perffecto.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy www.perffecto.pl należący do firmy – 30 Peonies Studio Małgorzata Dąbek z siedzibą przy 01-494 Warszawa, ul.Obrońców Tobruku nr 23/24, działalność sklepu internetowego Perffecto.pl prowadzona jest pod adresem w Warszawie przy ul. Karolkowej 30. REGON: 381734801 , NIP 631 247 58 51

Słowniczek:
Sklep – prowadzony przez firmę 30 Peonies Studio Małgorzata Dąbek sklep internetowy działający pod adresem: https://www.perffecto.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument – osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant – osoba obsługująca Klienta, porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem maila lub pisemnie;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

§1 Informacje ogólne
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet w formie Umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Perffecto.pl

Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://www.perffecto.pl i realizowane są na terytorium Polski.
2. Zaraz po złożeniu zamówienia klient dostaje automatyczną systemową wiadomość mailową, że zamówienie dotarło do Sklepu – nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się gdy:

a) Zamówienie przez Sklep zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu Perffecto lub u dostawców sklepu lub jak w przypadku zamówienia produktów “na zamówienie” zostanie dostarczony przez dostawców Sklepu.

b) W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem lub nie możności wyprodukowania produktów “na zamówienie”. Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

c). W przypadku złożenia zamówienia na towary nietypowe, w dużych ilościach lub zamówienia produktów oznaczonych w sklepie informacją “na zamówienie”, Sklep może zarządzać od Kupującego 50% zaliczki lub pełnej przedpłaty w celu uwiarygodnienia zamówienia i przyjęcia go do realizacji.

d) Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep jest wysłanie droga mailową do Klienta komunikatu z systemu Sklepu “zamówienie w trakcie realizacji” lub potwierdzenie mailem przez pracownika Sklepu.

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży lub zakończenia akcji promocyjnej. W przypadku wyczerpania się towarów promocyjnych lub akcji, kupujący otrzyma maila z anulowaniem zamówienia.

§3 Ceny towarów i płatność
1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) płatność przy odbiorze – należność pobiera dostawca
b) płatność kartą kredytową lub przelewem – należność pobiera serwis Płatności.pl
c) przelewem elektronicznym lub tradycyjnym, bezpośrednio na konto sklepu o numerze:

Bank ING: 03 1050 1285 1000 0097 0708 5479

3. Do każdej transakcji sprzedaży, dla Klienta zostanie wystawiony paragon lub faktura Vat. W przypadku przedpłat może to być faktura zaliczkowa.

§4 Dostawa
1. Jeśli przy towarze podany jest czas realizacji zamówienia, jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu także dni wolne od pracy, z wyjątkiem świąt.
2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
3. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy. Czas dostawy to zazwyczaj 1 lub 2 dni robocze, liczone od dnia wysyłki.
4. Koszt dostawy towarów (z wyłączeniem mebli) aktualnie wynosi 30zł, przy zamówieniu powyżej 1000zł – koszt transportu gratis.
5. Koszt dostawy mebli ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości mebla, wagi i miejsca dostawy.
6. Kupujący lub wskazana inna osoba, odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór i w obecności kuriera/dostawy sprawdzić jej zawartość. W przypadku gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub braki, zobowiązany jest sporządzić protokół z opisem tych uszkodzeń/braków i powiadomić o tym fakcie Sklep.

§5 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie wiadomością e-mail na adres sklep@perffecto.pl.
3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi m.innymi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi jedynie w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

f) w której przedmiotem zakupu są towary objęte rabatem, w tym towary pochodzące z wyprzedaży ekspozycji, o których ewentualnych wadach konsument został wyraźnie poinformowany.

5. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

7. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem tak aby mieć na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

8. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Adres do zwrotu towaru:
Perffecto, ul.Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

9. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, to odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone.
§6 Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem Sklepu
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sklep.
2. Reklamowany towar najlepiej jak będzie w oryginalnym opakowaniu lub w innym umożliwiającym dalszy bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu lub producenta
3. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.
4. Do towaru należy dołączyć opis występujących wad produktu lub niezgodności, datę jej powstania wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne.
5. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym przez Sklep i może być serwisowany w punktach autoryzowanych producenta.
6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię. W przypadku jego braku, Sklep dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup w Sklepie.

§7 Dane osobowe
1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym Perffecto.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym Perffecto.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego Perffecto.pl. w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Perffecto.pl.), przetwarzane są przez 30 Peonies Studio Małgorzata Dąbek (Administrator danych).
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Perffecto.pl, które wymagają podania danych osobowych. Perffecto przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym Perffecto.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w niniejszym regulaminie, również w celu świadczenia usługi Newslettera.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie się od Administratora danych.
4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego Perffecto.pl poświęcone polityce prywatności.

§8 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju w ilości odpowiadającej liczbie zakupionego towaru do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Perffecto, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§9 Postanowienia końcowe.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą 30 Peonies studio Małgorzata Dąbek, właścicielem sklepu internetowego Perffecto.pl
2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Perffecto.pl. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku do odwołania.
9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.