Prawo odstąpienia od umowy

Poucznie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
(informacje dotyczące korzytania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Zgodnie z obowiązująceym prawem, Kupujący będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie w formie pisemnej oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłania wiadomością e-mail na adres sklep@perffecto.pl lub w formie listownej na adres sklepu: Perffecto ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. 

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Adres do zwrotu towaru:

Perffecto, ul.Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, tel.509 245 233

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.

Odpowiadają Państwo za zmiejszenie wartości rzeczy wynikające z korzytania z niej w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Więcej informacji odnośnie odstąpienia od umowy, zawarte są w naszym regulaminie.